Αυστραλιανή τάση (01–07.02.2010)

Την περασμένη εβδομάδα, το στατιστικό γραφείο της Αυστραλίας και ορισμένες εταιρείες συμβούλων δημοσίευσαν στοιχεία σχετικά με την αγορά ακινήτων κατοικιών της χώρας.. Μπορείτε να σημειώσετε, ότι η απόδοση της αγοράς έχει υποστεί κάποια προσαρμογή, ποιο ήταν το αποτέλεσμα των μέτρων κρατικής ρύθμισης της αγοράς.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, Οι πωλήσεις κατοικιών και οι τιμές στην Αυστραλία παρουσίασαν σταθερή ανάπτυξη κατά το παρελθόν έτος, ανέρχεται σε περίπου 7% και 12% αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στην υψηλή ζήτηση κατοικιών, που υποκινήθηκε από την εισροή μεταναστών, καθώς και ορισμένες ελλείψεις εφοδιασμού.

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της αγοράς, η κυβέρνηση έχει λάβει ορισμένα μέτρα, τα βασικά από τα οποία ήταν η αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων και η μείωση του όγκου των κρατικών επιδοτήσεων σε αγοραστές πρώτης κατοικίας.

Λένε οι ειδικοί, ήταν αυτές οι ενέργειες των αρχών που οδήγησαν, ότι ο όγκος των πωλήσεων κατοικιών τον Δεκέμβριο μειώθηκε κατά 4,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές δεν είχαν ακόμη χρόνο να αντιδράσουν σε αυτές τις αλλαγές, και τον Δεκέμβριο μειώθηκε κατά 0,3% οφειλόταν σε εποχιακούς παράγοντες, πιστεύουν οι αναλυτές. Ωστόσο, αναμένουν σημαντική επιβράδυνση της αύξησης των τιμών των κατοικιών το 2003 2010 έτος.

Σημείωση, ότι η έκρηξη στην αγορά ακινήτων της Αυστραλίας προκάλεσε επίσης έκρηξη στις κατασκευές, ότι, με τη σειρά του, επηρέασε την αύξηση του κόστους γης για κατασκευή. Για το τρίτο τρίμηνο 2009 χρόνια, το κόστος τους έχει αυξηθεί κατά 5,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Σύμφωνα με ειδικούς στην αγορά ακινήτων της Αυστραλίας, το κράτος πρέπει επίσης να επηρεάσει το τμήμα της γης ακινήτων. Συγκεκριμένα, προτείνεται να διατεθούν επιπλέον οικόπεδα για κατασκευή.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα των μέτρων κρατικής ρύθμισης της αυστραλιανής αγοράς ακινήτων. Γι 'αυτό, ποια μέτρα λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις άλλων χωρών για την υπερθέρμανση των «ακινήτων» τους, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο "Χρονικά της Επιτυχίας: αρχές κατά των φυσαλίδων ακινήτων ".

Πηγή: prian.ru

Βαθμολογήστε το άρθρο