Διακόπτης έκδοσης

Πρωτόκολλα

19 Φεβρουάριος 2020

Πρωτόκολλο για τροποποιήσεις της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία από 22 Δεκέμβριος 2016 έτος

Πρωτόκολλο για τροποποιήσεις της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία από 22 Δεκέμβριος 2016 έτος, σε μορφή pdf (536 kB)

Πρωτόκολλο για τροποποιήσεις της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με την απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία από 22 Δεκέμβριος 2016 έτος, με τη μορφή του εγγράφου (16 kB)

εφαρμογή 1: Τεχνικές επιθεωρήσεις φορταμαξών σε σιδηροδρομικούς συνοριακούς σταθμούς, εφαρμογή 2 στη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων. (48624 kB)

εφαρμογή 2: Φόρτωση κανόνων (τεχνικές προϋποθέσεις για στοιβασία και στερέωση φορτίων) στη Ρωσική-Φινλανδική απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία, εφαρμογή 3 στη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων. μέρος 1. (5863 kB)

εφαρμογή 2: Φόρτωση κανόνων (τεχνικές προϋποθέσεις για στοιβασία και στερέωση φορτίων) στη Ρωσική-Φινλανδική απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία, εφαρμογή 3 στη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων. μέρος 2. (15763 kB)

εφαρμογή 2: Φόρτωση κανόνων (τεχνικές προϋποθέσεις για στοιβασία και στερέωση φορτίων) στη Ρωσική-Φινλανδική απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία, εφαρμογή 3 στη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων. μέρος 3. (45945 kB)

εφαρμογή 2: Φόρτωση κανόνων (τεχνικές προϋποθέσεις για στοιβασία και στερέωση φορτίων) στη Ρωσική-Φινλανδική απευθείας διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία, εφαρμογή 3 στη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων. μέρος 4. (25862 kB)

εφαρμογή 3: Οδηγίες για την οργάνωση της κυκλοφορίας των τρένων μεταξύ συνοριακών σταθμών των ρωσικών και φινλανδικών σιδηροδρόμων, εφαρμογή 7 στη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων. (82 kB)

25 Δεκέμβριος 2019

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Διατμηματικής Επιτροπής Πιστοποίησης για την επαγγελματική πιστοποίηση ειδικών τεχνικών, διενεργεί ανεξάρτητη τεχνική εξέταση οχημάτων από 25 Δεκέμβριος 2019 № 14

Πρακτικά της συνεδρίασης της IAC για την επαγγελματική πιστοποίηση ειδικών τεχνικών, διενεργεί ανεξάρτητη τεχνική εξέταση οχημάτων από 25.12.2019 № 14 (6325 kB)

18 Δεκέμβριος 2019

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 18 Δεκέμβριος 2019 ρ. № IA-125

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 18 Δεκέμβριος 2019 ρ. № IA-125 (423 kB)

4 Δεκέμβριος 2019

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου Συντονισμού για τη νομοθετική δραστηριότητα του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας DZ-2 με ημερομηνία 4 Δεκέμβριος 2019 έτος

Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου Συντονισμού για τη νομοθετική δραστηριότητα του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας DZ-2 με ημερομηνία 4 Δεκέμβριος 2019 έτος (1407 kB)

Σχετικά με τις συμβουλές

Συντονιστικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Αστικών Χερσαίων Ηλεκτρικών Μεταφορών υπό το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής - το Συμβούλιο Συντονισμού) είναι συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της διαμόρφωσης και της πρακτικής εφαρμογής της τομεακής πολιτικής στον τομέα των οδικών και αστικών ηλεκτρικών επίγειων μεταφορών.

Τα κύρια καθήκοντα του Συμβουλίου Συντονισμού είναι:

προετοιμασία συστάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της κρατικής πολιτικής στον τομέα των οδικών και αστικών επίγειων ηλεκτρικών μεταφορών;

ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και ανάπτυξη συστάσεων για την ανάπτυξη των οδικών μεταφορών;

Συμμετοχή στην αξιολόγηση των σχεδίων και των προβλέψεων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας οδικών μεταφορών, σχέδια κανονιστικών νομικών πράξεων ομοσπονδιακών εκτελεστικών αρχών και αρχών των συστατικών οντοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έργα ομοσπονδιακών στόχων και τμηματικών προγραμμάτων στόχων στον τομέα των οδικών μεταφορών και των επιβατικών μεταφορών με αστικές χερσαίες ηλεκτρικές μεταφορές;

προετοιμασία προτάσεων για καταχώριση στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των οδικών και αστικών μεταφορών επιβατών;

προετοιμασία προτάσεων για την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον τομέα των οδικών μεταφορών και των επιβατικών μεταφορών με αστικές χερσαίες ηλεκτρικές μεταφορές;

εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πληρούνται σύμφωνα με επιστημονικά σχέδια- έρευνα και ανάπτυξη (περαιτέρω - Ε & Α) Υπουργείο και Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Μεταφορών (Περαιτέρω – Ροστράνσαντζορ), και ανάπτυξη συστάσεων σχετικά με τις κατευθύνσεις της εφαρμογής τους και περαιτέρω χρήση;

προετοιμασία συστάσεων για τη διαμόρφωση καταλόγου Ε & Α στον τομέα των μεταφορικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό, χρηματοδοτούνται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, κατανεμηθεί σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία στο Υπουργείο και τον Rostransnadzor για το επόμενο οικονομικό έτος.

Ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συντονισμού:

  • Ομάδα εργασίας τεχνικής υποστήριξης για το έργο δημιουργίας ενός ενοποιημένου συστήματος πώλησης εισιτηρίων για δρομολόγια λεωφορείων σε διαπεριφερειακή κίνηση
  • Ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη των ελαφρών σιδηροδρομικών μεταφορών στις περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Νέα (433)

22 Απρίλιος 2016

12345

σε συνάντηση της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 21 Απρίλιος 2016 έτος.

Διάταξη της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 21 Απρίλιος 2016 Το No. 741-r καθορίζει τη διαδικασία για την κατανομή των επιδοτήσεων για 2016 έτος από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό έως τους προϋπολογισμούς των συστατικών οντοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την υλοποίηση της εκδήλωσης έως …

20 Απρίλιος 2016

12345

που θα διασφαλίσει τη χρήση των οδικών πόρων (Πρώτα, σίγουρος, περιφερειακά οδικά ταμεία, έχουμε πλήρη παραγγελία με την ομοσπονδιακή) ακριβώς για το περιεχόμενο, οδική ανάπτυξη. Ένας τέτοιος κανόνας έχει ήδη προετοιμαστεί, θα αντικατοπτρίζεται στα αντίστοιχα …

12 Απρίλιος 2016

12345

λογαριασμοί για θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές που υποβάλλονται στην κυβέρνηση. Αυτές είναι αλλαγές στον Κώδικα Εμπορικής Αποστολής, που θα καθορίσει τη σειρά της πλοήγησης, έναν αριθμό εγγράφων, στοχεύει στη βελτίωση του κρατικού ελέγχου και εποπτείας στις εσωτερικές πλωτές οδούς …

25 Μάρθα 2016

12345

προετοιμασία εγκαταστάσεων υποδομής μεταφορών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2018 χρόνια στο Saransk. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες για την οργάνωση της παράδοσης των θεατών στο Saransk μέσω αεροπορίας, σιδηροδρομικές και οδικές …

23 Μάρθα 2016

12345

επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις ομοσπονδιακής κυβέρνησης (FKP), υπό την δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Αεροπορικών Μεταφορών, Η Rosaviatsia μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας τροποποίησαν τη Διαδικασία για την παροχή επιδοτήσεων στο FKP, προβλέποντας τη δυνατότητα προώθησης του FKP, που δεν αποκλείει …

Νέα (433)

30 Ιούνιος 2016

12345

και τα στάδια μιας συντονισμένης πολιτικής μεταφορών στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Με βάση τα αποτελέσματα της συζήτησης, τα μέρη συμφώνησαν για τη διαδικασία περαιτέρω αλληλεπίδρασης για την οριστικοποίηση του συγκεκριμένου εγγράφου. Ελήφθησαν υπόψη οι πληροφορίες της ΕΟΚ σχετικά με την πρόοδο της συμφωνίας. …

24 Ιούνιος 2016

12345

οι αποσκευές οδικώς αστικές χερσαίες ηλεκτρικές μεταφορές προτείνονται να αποδοθούν στο πεδίο δραστηριότητας, στην οποία, κατά την αγορά, η διαδικασία για τον προσδιορισμό του αρχικού (το μέγιστο) τιμές συμβολαίου, με έναν μόνο προμηθευτή. "Παρά …

23 Ιούνιος 2016

12345

ηλεκτρικές μεταφορές, μετρό, σιδηροδρομικές μεταφορές σε προαστιακή και διαπεριφερειακή κίνηση. Το νομοσχέδιο ορίζει επίσης τη διαδικασία αποζημίωσης για το χαμένο εισόδημα των μεταφορέων., σχετίζονται με τη μεταφορά κατά μήκος των διαδρομών αθλητικών αγώνων. Μάζα …

21 Ιούνιος 2016

12345

2016 έτος της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή της συνοριακής γέφυρας αυτοκινήτων που διασχίζει το Blagoveshchensk - Heihe, που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα, τάξη και πεδίο των κατασκευαστικών εργασιών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ελπίδα, ότι η ανάπτυξη της τεκμηρίωσης του έργου θα ολοκληρωθεί το …

16 Ιούνιος 2016

12345

προϋποθέσεις συμμετοχής του NCSP στο έργο κατασκευής και λειτουργίας της περιοχής ξηρού φορτίου του θαλάσσιου λιμένα του Ταμάν. Το έγγραφο καθορίζει την προτεινόμενη σειρά αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών κατά την υλοποίηση του έργου, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του κράτους …

Βαθμολογήστε το άρθρο