kytkin versiot

Pöytäkirjat

19 helmikuu 2020

Pöytäkirja Venäjän federaation liikenneministeriön ja Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön välisen Venäjän federaation hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen muutoksista 22 joulukuu 2016 vuosi

Pöytäkirja Venäjän federaation liikenneministeriön ja Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön välisen Venäjän federaation hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen muutoksista 22 joulukuu 2016 vuosi, pdf-muodossa (536 kB)

Pöytäkirja Venäjän federaation liikenneministeriön ja Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön välisen Venäjän federaation hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen muutoksista 22 joulukuu 2016 vuosi, asiakirjan muodossa (16 kB)

sovellus 1: Vaunujen tekniset tarkastukset rautatieasemilla, sovellus 2 ministerien väliseen sopimukseen. (48624 kB)

sovellus 2: Ladataan sääntöjä (tekniset edellytykset kuormien säilytykselle ja kiinnittämiselle) Venäjän ja Suomen suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä, sovellus 3 ministerien väliseen sopimukseen. osa 1. (5863 kB)

sovellus 2: Ladataan sääntöjä (tekniset edellytykset kuormien säilytykselle ja kiinnittämiselle) Venäjän ja Suomen suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä, sovellus 3 ministerien väliseen sopimukseen. osa 2. (15763 kB)

sovellus 2: Ladataan sääntöjä (tekniset edellytykset kuormien säilytykselle ja kiinnittämiselle) Venäjän ja Suomen suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä, sovellus 3 ministerien väliseen sopimukseen. osa 3. (45945 kB)

sovellus 2: Ladataan sääntöjä (tekniset edellytykset kuormien säilytykselle ja kiinnittämiselle) Venäjän ja Suomen suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä, sovellus 3 ministerien väliseen sopimukseen. osa 4. (25862 kB)

sovellus 3: Ohjeet junaliikenteen järjestämiseen Venäjän ja Suomen rautateiden raja-asemien välillä, sovellus 7 ministerien väliseen sopimukseen. (82 kB)

25 joulukuu 2019

Pöytäkirja asiantuntijateknikkojen ammatillista sertifiointia käsittelevän yksiköiden välisen sertifiointikomitean kokouksesta, -. - riippumaton tekninen tarkastus ajoneuvoista 25 joulukuu 2019 № 14

IAC-kokouksen pöytäkirja asiantuntijoiden ammattitutkinnasta, -. - riippumaton tekninen tarkastus ajoneuvoista 25.12.2019 № 14 (6325 kB)

18 joulukuu 2019

Venäjän federaation liikenneministeriön alaisen liikenteen alan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä käsittelevän koordinointineuvoston kokouksen pöytäkirja päivätty 18 joulukuu 2019 r. № IA-125

Venäjän federaation liikenneministeriön alaisen liikenteen alan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä käsittelevän koordinointineuvoston kokouksen pöytäkirja päivätty 18 joulukuu 2019 r. № IA-125 (423 kB)

4 joulukuu 2019

Venäjän federaation liikenneministeriön lainsäädäntötoimien koordinointineuvoston kokouksen pöytäkirja DZ-2, päivätty 4 joulukuu 2019 vuosi

Venäjän federaation liikenneministeriön lainsäädäntötoimien koordinointineuvoston kokouksen pöytäkirja DZ-2, päivätty 4 joulukuu 2019 vuosi (1407 kB)

Tietoja neuvoista

Venäjän federaation liikenneministeriön alaisuudessa toimivan moottoriajoneuvojen ja kaupunkien sähköliikenteen edustajien neuvoston koordinointi (jäljempänä - koordinointineuvosto) on Venäjän federaation liikenneministeriön alainen neuvoa-antava elin tieliikenteen ja kaupunkien sähköliikenteen alan alakohtaisen politiikan muodostamisen ja käytännön toteutuksen alalla..

Koordinointineuvoston päätehtävät ovat:

suositusten valmistelu valtion politiikan muodostamiseksi ja toteuttamiseksi tieliikenteen ja kaupunkien sähköisen liikenteen alalla;

analyysi tieliikenteen nykytilasta ja suositusten kehittäminen;

osallistuminen tieliikenneteollisuuden kehittämistä koskevien käsitteiden ja ennusteiden arviointiin, luonnokset liittovaltion toimeenpanoviranomaisten ja Venäjän federaation muodostavien yksiköiden viranomaisten normatiivisista säädöksistä, liittovaltion tavoite- ja osasto-kohdeohjelmien hankkeet tieliikenteen ja kaupunkiliikenteen maaliikenteen alalla;

ehdotusten valmistelu sisällytettäväksi tieliikenteen ja kaupunkien henkilöliikenteen toteuttamisen tuloksia koskevaan ministeriön vuosikertomukseen;

ehdotusten valmistelu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittämiseksi tieliikenteen ja kaupunkiliikenteen maaliikenteen alalla;

tieteellisen tutkimuksen tulosten huomioon ottaminen ja arviointi tieliikenteen alalla, mukaan lukien tieteellisesti suunnitelmien mukaisesti toteutetut- tutkimus- ja kehitystyö (edelleen - T & K) Ministeriöstä ja liittovaltion liikennevalvontaviranomaisesta (Edelleen – Rostransnadzor), ja suositusten kehittäminen niiden toteuttamista ja käyttöä varten;

suositusten valmistelu väestön liikennepalvelujen T & K-luettelon muodostamiseksi, jotka rahoitetaan liittovaltion talousarviosta, myönnetään vakiintuneen menettelyn mukaisesti ministeriölle ja Rostransnadzorille seuraavalle varainhoitovuodelle.

Koordinointineuvoston alaiset työryhmät:

  • Teknisen tuen työryhmä hankkeelle, jolla luodaan yhtenäinen järjestelmä linja-autoreittien lippujen myyntiin alueiden välisessä liikenteessä
  • Työryhmä kevyen rautatieliikenteen kehittämiseksi Venäjän federaation alueilla

uutiset (433)

22 huhtikuu 2016

12345

Venäjän federaation hallituksen kokouksessa 21 huhtikuu 2016 vuosi.

Venäjän federaation hallituksen määräys vuodelta 21 huhtikuu 2016 N: o 741-r vahvistetaan menettely tukien jakamiseksi 2016 vuosi liittovaltion talousarviosta Venäjän federaation perustavien yksiköiden talousarvioihin tapahtuman toteuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä …

20 huhtikuu 2016

12345

joka varmistaa tien varojen käytön (Ensinnäkin, varma, alueelliset tierahastot, meillä on täydellinen järjestys liittovaltion kanssa) nimenomaan sisältöä varten, tien kehitys. Tällainen normi on jo laadittu, se heijastuu vastaaviin …

12 huhtikuu 2016

12345

hallitukselle toimitetut laskut meri- ja jokiliikenteestä. Nämä ovat muutoksia kauppiaan lähetyskoodiin, jonka avulla luotsausjärjestys voidaan vahvistaa, useita asiakirjoja, sisävesiväylien valtion valvonnan ja valvonnan parantamiseksi …

25 Martha 2016

12345

kuljetusinfrastruktuurien valmistelu FIFA World Cupia varten 2018 vuotta Saranskissa. Kokouksen aikana menetelmät ja menettelytavat järjestää katsojien toimitus Saranskiin ilmailun avulla, rautatie ja tie …

23 Martha 2016

12345

tuet liittohallituksen yrityksille (FKP), liittovaltion lentoliikenneviraston lainkäyttövaltaan, Rosaviatsia muutti yhdessä Venäjän liikenneministeriön kanssa menettelyä FKP: n tukien myöntämiseksi, mahdollistamalla FKP: n etenemisen, joka ei sulje pois …

uutiset (433)

30 Kesäkuu 2016

12345

ja koordinoidun liikennepolitiikan vaiheet Euraasian talousunionissa. Keskustelun tulosten perusteella osapuolet sopivat menettelystä jatkokeskustelulle määritellyn asiakirjan viimeistelemiseksi. ETY: n tiedot sopimuksen etenemisestä otettiin huomioon. …

24 Kesäkuu 2016

12345

matkatavaroiden maantieliikenteen kaupunkiliikenteen maaliikenteen ehdotetaan liittyvän toiminnan laajuuteen, jossa ostamisen yhteydessä menettely nimikirjan määrittelemiseksi (maksimi) sopimushinnat, yhden toimittajan kanssa. "Huolimatta …

23 Kesäkuu 2016

12345

sähköinen kuljetus, metro, rautatieliikenne esikaupunki- ja alueiden välisessä liikenteessä. Lainsäädännössä määritellään myös menettely liikenteenharjoittajien menetettyjen tulojen korvaamiseksi., liittyvät kuljetuksiin urheilukilpailujen reiteillä. Palaa …

21 Kesäkuu 2016

12345

2016 Blagoveshchensk - Heihen ylittävän tienrajasillan rakentamista koskevan käyttöoikeussopimuksen vuosi, joka määrittää ajoituksen, rakennustöiden järjestys ja laajuus. Osallistujat ilmaisivat toivoa, että projektidokumentaation kehittäminen valmistuu vuonna …

16 Kesäkuu 2016

12345

edellytykset NCSP: n osallistumiselle Tamanin sataman kuivarahtialueen rakentamista ja käyttöä koskevaan hankkeeseen. Asiakirjassa määritellään ehdotettu osapuolten välisen vuorovaikutuksen järjestys projektin toteuttamisen aikana, joka on tarkoitus toteuttaa valtion ehdoilla …

Arvioi artikkeli