switch versies

Protocollen

19 februari 2020

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen het ministerie van Transport van de Russische Federatie en het ministerie van Transport en Communicatie van de Republiek Finland inzake de uitvoering van de overeenkomst tussen de regering van de Russische Federatie en de regering van de Republiek Finland inzake direct internationaal spoorwegverkeer van 22 december 2016 jaar

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen het ministerie van Transport van de Russische Federatie en het ministerie van Transport en Communicatie van de Republiek Finland inzake de uitvoering van de overeenkomst tussen de regering van de Russische Federatie en de regering van de Republiek Finland inzake direct internationaal spoorwegverkeer van 22 december 2016 jaar, in pdf-formaat (536 kB)

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen het ministerie van Transport van de Russische Federatie en het ministerie van Transport en Communicatie van de Republiek Finland inzake de uitvoering van de overeenkomst tussen de regering van de Russische Federatie en de regering van de Republiek Finland inzake direct internationaal spoorwegverkeer van 22 december 2016 jaar, in het formaat van doc (16 kB)

toepassing 1: Technische keuringen van wagons op grensstations, toepassing 2 bij de overeenkomst tussen ministeries. (48624 kB)

toepassing 2: Regels laden (technische voorwaarden voor het stuwen en vastzetten van lasten) in het Russisch-Finse directe internationale treinverkeer, toepassing 3 bij de overeenkomst tussen ministeries. part 1. (5863 kB)

toepassing 2: Regels laden (technische voorwaarden voor het stuwen en vastzetten van lasten) in het Russisch-Finse directe internationale treinverkeer, toepassing 3 bij de overeenkomst tussen ministeries. part 2. (15763 kB)

toepassing 2: Regels laden (technische voorwaarden voor het stuwen en vastzetten van lasten) in het Russisch-Finse directe internationale treinverkeer, toepassing 3 bij de overeenkomst tussen ministeries. part 3. (45945 kB)

toepassing 2: Regels laden (technische voorwaarden voor het stuwen en vastzetten van lasten) in het Russisch-Finse directe internationale treinverkeer, toepassing 3 bij de overeenkomst tussen ministeries. part 4. (25862 kB)

toepassing 3: Instructies voor het organiseren van treinverkeer tussen grensstations van Russische en Finse spoorwegen, toepassing 7 bij de overeenkomst tussen ministeries. (82 kB)

25 december 2019

Notulen van de vergadering van de Interdepartementale Certificatiecommissie voor de professionele certificering van deskundige technici, het uitvoeren van een onafhankelijk technisch onderzoek van voertuigen van 25 december 2019 № 14

Notulen van de IAC-vergadering voor de professionele certificering van deskundige technici, het uitvoeren van een onafhankelijk technisch onderzoek van voertuigen van 25.12.2019 № 14 (6325 kB)

18 december 2019

Notulen van de vergadering van de Coördinatieraad voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van vervoer onder het Ministerie van Transport van de Russische Federatie gedateerd 18 december 2019 g. № IA-125

Notulen van de vergadering van de Coördinatieraad voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van vervoer onder het Ministerie van Transport van de Russische Federatie gedateerd 18 december 2019 g. № IA-125 (423 kB)

4 december 2019

Notulen van de vergadering van de Coördinatieraad voor wetgevende werkzaamheden van het Ministerie van Transport van de Russische Federatie DZ-2 gedateerd 4 december 2019 jaar

Notulen van de vergadering van de Coördinatieraad voor wetgevende werkzaamheden van het Ministerie van Transport van de Russische Federatie DZ-2 gedateerd 4 december 2019 jaar (1407 kB)

Over advies

Coördinerende Raad van Afgevaardigden van Elektrisch vervoer over land en auto's over land onder het Ministerie van Transport van de Russische Federatie (hierna - de Coördinatieraad) is een adviesorgaan onder het Ministerie van Transport van de Russische Federatie op het gebied van vorming en praktische uitvoering van sectoraal beleid op het gebied van elektrisch vervoer over de weg en in de stad.

De belangrijkste taken van de Coördinatieraad zijn:

opstellen van aanbevelingen voor de vorming en uitvoering van rijksbeleid op het gebied van elektrisch vervoer over de weg en in de stad;

analyse van de huidige stand van zaken en ontwikkeling van aanbevelingen voor de ontwikkeling van het wegvervoer;

deelname aan de beoordeling van conceptconcepten en prognoses voor de ontwikkeling van de wegtransportsector, ontwerpen van normatieve rechtshandelingen van federale uitvoerende autoriteiten en autoriteiten van de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie, projecten van federale doel- en departementale doelprogramma's op het gebied van wegvervoer en personenvervoer door elektrisch vervoer over land;

voorbereiding van voorstellen voor opname in het jaarverslag van het ministerie over de resultaten van de uitvoering van het personenvervoer over de weg en in de stad;

voorbereiding van voorstellen voor de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen op het gebied van wegvervoer en personenvervoer met elektrisch stadsvervoer over land;

beschouwing en evaluatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wegvervoer, inclusief die welke wetenschappelijk zijn vervuld volgens plannen- onderzoek en ontwikkeling (verder - R&D) Van het ministerie en de federale dienst voor toezicht op het vervoer (verder – Rostransnadzor), en ontwikkeling van aanbevelingen over de richtingen van de implementatie en verder gebruik ervan;

opstellen van aanbevelingen voor het opstellen van een lijst van O&O op het gebied van vervoersdiensten voor de bevolking, die worden gefinancierd uit de federale begroting, volgens de vastgestelde procedure toegewezen aan het ministerie en Rostransnadzor voor het volgende boekjaar.

Werkgroepen onder de Coördinatieraad:

  • Werkgroep technische ondersteuning voor het project voor het creëren van een uniform systeem voor de verkoop van kaartjes voor busroutes in interregionaal verkeer
  • Werkgroep over de ontwikkeling van lightrailvervoer in de regio's van de Russische Federatie

nieuws (433)

22 april 2016

12345

op een bijeenkomst van de regering van de Russische Federatie 21 april 2016 jaar.

Beschikking van de regering van de Russische Federatie van 21 april 2016 Nr. 741-r stelt de procedure vast voor de verdeling van subsidies voor 2016 jaar van de federale begroting naar de begrotingen van de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie voor de uitvoering van een evenement …

20 april 2016

12345

waardoor het gebruik van wegenfondsen wordt gegarandeerd (allereerst, natuurlijk, regionale wegenfondsen, we hebben een volledige bestelling bij de federale overheid) precies met het oog op de inhoud, wegontwikkeling. Zo'n norm is al voorbereid, het zal worden weerspiegeld in de overeenkomstige …

12 april 2016

12345

wetsvoorstellen over zee- en riviervervoer ingediend bij de regering. Dit zijn wijzigingen in de Merchant Shipping Code, waardoor de volgorde van het loodsen kan worden vastgesteld, een aantal documenten, gericht op het verbeteren van staatscontrole en toezicht op de binnenwateren …

25 Martha 2016

12345

voorbereiding van transportinfrastructuurfaciliteiten voor de FIFA Wereldbeker 2018 jaar in Saransk. Tijdens de bijeenkomst, de methoden en procedures voor het organiseren van de levering van toeschouwers aan Saransk met behulp van de luchtvaart, spoor en weg …

23 Martha 2016

12345

subsidies aan ondernemingen van de federale overheid (FKP), onder de jurisdictie van de Federal Air Transport Agency, Rosaviatsia heeft samen met het Ministerie van Transport van Rusland de procedure voor het verstrekken van subsidies aan de FKP gewijzigd, het voorzien in de mogelijkheid om de FKP vooruit te helpen, wat niet uitsluit …

nieuws (433)

30 juni 2016

12345

en fasen van een gecoördineerd vervoersbeleid in het kader van de Euraziatische Economische Unie. Op basis van de resultaten van de discussie zijn de partijen het eens geworden over de procedure voor verdere interactie om het gespecificeerde document af te ronden. Er werd rekening gehouden met de informatie van de EEG over de voortgang van de overeenkomst. …

24 juni 2016

12345

Voorgesteld wordt dat bagage over de weg elektrisch vervoer over land in de stad wordt toegewezen aan de omvang van de activiteit, waarin, bij aankoop, de procedure voor het bepalen van de initiaal (maximum) contractprijzen, met één leverancier. "Ondanks …

23 juni 2016

12345

elektrisch vervoer, metro, spoorvervoer in voorstedelijk en interregionaal verkeer. Het wetsvoorstel omschrijft ook de procedure om het gederfde inkomen van vervoerders te compenseren., gerelateerd aan vervoer langs de routes van sportcompetities. Knobbeltje …

21 juni 2016

12345

2016 jaar van de concessieovereenkomst voor de bouw van de weggrensbrug over Blagovesjtsjensk - Heihe, die de timing bepaalt, volgorde en omvang van de bouwwerkzaamheden. De deelnemers spraken hun hoop uit, dat de ontwikkeling van projectdocumentatie zal worden afgerond in …

16 juni 2016

12345

voorwaarden voor NCSP-deelname aan het project voor de aanleg en exploitatie van het droge ladinggebied van de zeehaven van Taman. Het document definieert de voorgestelde volgorde van interactie tussen de partijen tijdens de uitvoering van het project, die is gepland om te worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de staat …

rate artikel